minodoradinu


Poster un commentaire

Classement concours Dis-moi dix mots 2016

Félicitations, chers élèves!
Vous pouvez télécharger vos diplômes. 🙂
6eB
Publicités


Poster un commentaire

Dis-moi dix mots 2015

Rezultatele concursului internațional  « Dis-moi dix mots …que tu accueilles »

Liceu: http://arpf-bucarest.blogspot.ro/2015/05/classement-lycee-concours-international.html

Gimnaziu: http://arpf-bucarest.blogspot.ro/2015/05/classement-college-concours.html

Elevii participanți de la clasele a V-a A, B, a VI-a A, a X-a B vor putea descărca diplomele atașate pe blog.

Felicitări tuturor!


Poster un commentaire

Concours Belgique romane « édition 2014-2015 »

Concours Belgique romane « édition 2014-2015 », destiné aux élèves. Le sujet : AH, S’ILS AVAIENT CONNU NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! .

Il s’agit de composer la PAGE FACEBOOK d’un grand écrivain français, à choisir dans la liste suivante:

Gustave FLAUBERT – Honoré de BALZAC –Marcel PROUST – ALAIN-FOURNIER – Antoinede SAINT-EXUPÉRY – Georges SIMENON –Jean GIONO – COLETTE – Marcel AYMÉ –Albert CAMUS – Maryse CONDÉ

Termen: 20 martie 2015

Succes!


Poster un commentaire

Distincții și premii

 

 Titlul de Cavaler în Ordinul Palmelor Academice, acordat de Republica Franceză în 2005 Palmes

http://innoverenfrancais2010.wordpress.com/2010/03/19/investissement-des-chevaliers/

 Diploma de merit Gheorghe Lazar clasa 1, 2008.

 Gradație de merit din 2003 până în prezent.

palmes palmes2

The Palmes académiques was founded by Napoleon in 1808 to honor educators and is the oldest non-military French decoration. This distinction was initially awarded to outstanding members of the university community. Today, it recognizes the significant contributions of teachers through their teaching, scholarship and leadership over the course of their careers. It is also bestowed upon a select group of individuals who, though not members of academia, have demonstrated outstanding devotion to the French language and culture. The Palmes académiques is awarded by the Prime Minister of France, upon the recommendation of the Minister of Education.


Poster un commentaire

Curriculum Vitae

EDUCATIE

STUDII MEDII

1976- 1980: Liceul Pedagogic Slatina, specializarea educatoare.
Absolvit cu media 10 la examenul de bacalaureat.

STUDII UNIVERSITARE

1986 – 1991: Facultatea de Litere, secția română-franceză, Universitatea din București. Absolvit cu media 10 la examenul de diplomă.

1995 – 1997: DEA (Diplomă de Studii Aprofundate), Specializarea Language en situation, Sciences du Language, Université de Rouen. Absolvit cu Foarte Bine (Mention Très Bien).

STUDII DE DOCTORAT

1. 2007- 2009: Université de Bordeaux, Ecole Doctorale des Sciences de l’éducation.
2. 2010- 2013: Universitatea din București, Școala Doctorală de Științele Educației.
Teza de doctorat: Dezvoltarea unui ghid pentru mentoratul de stagiatură

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Profesoară limba franceză Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București

II. ACTIVITATE DIDACTICĂ

Participare la cursuri de formare, proiecte europene și programe de reformă

1983: Gradul didactic definitiv în educație.
1997: Stagiu de formare pentru schimburi europene Liens et Echanges Scolaires,organizat de Consiliul Europei și Ministerul Educației și Cercetării, Brașov.
1998: Gradul didactic 1 în specialitatea limba franceză.
1998: Stagiu de formare Liens et Echanges Scolaires, organizat de Consiliul Europei și Ministerul Educației și Cercetării, Sinaia.
1997: Stagiu Multimedia TEMPUS, organizat de Universitatea din Craiova.
1998: Stagiu ARPF ACORES Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză Corespondenta Școlară, Craiova.
1999: Stagiu de formare continuă în evaluare organizat de Centrul Cultural Francez Timișoara.
2000: Stagiu de metodologie a predării limbii franceze, Toulon – Franța.
2000-2001: Formare pentru proiectele de cooperare internațională organizată de Agenția Națională Socrates în parteneriat cu Ambasada Franței.
2000-2001: Formare de formatori. Certificat ca formator regional în management școlar prin proiectul de Reformă a Învățământului Preuniversitar.
2002: Stagiu de formare Communication en langue française, Belgia.
2002: Seminar de formare organizat de Agenția Națională Socrates la Constanța: Monitorizare proiecte Socrates.
2002 : Formator în management educațional, cursuri de formare la Casa Corpului Didactic Olt.
2003: Stagiu de formare în management la Poitiers, parteneriat Serviciul Cultural Francez și Ministerul Educaţiei.
2003: Stagiu de formare de formatori TIC la Cambridge în Anglia.
2003-2004 : Formator TIC pentru profesorii de limbi străine, Casa Corpului Didactic Olt.
2004: Stagiu TICE Centrul de Lingvistica Aplicata Besancon.
2005: Formare mentori 2005 proiect naţional PIR (Proiectul pentru învăţământul rural), coordonat de Ministerul Educaţiei și Cercetării în colaborare cu British Council și Fundaţia Educaţia 2000+.
2006: Formare de formatori, stagiu TICE la Centrul de Lingvistica Aplicata Besancon, decembrie 2006.
2006: Formare în vederea participării la Sommet de la Francophonie, organizat de Ministerul Afacerilor Externe și OIF Organizaţia Internaţională a Francofoniei.
2006-2007: Formare IT – AEL la Casa Corpului Didactic Olt.
2006 : Participarea la proiectul naţional de formare de formatori TICE la Besançon, proiect bilateral finanţat de Ambasada Franţei – Serviciul Cultural Francez.
2006-2012: Formare în cadrul Forumului Național organizat de Ambasada Franței – Etats Généraux de la Francophonie, martie 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Bucureşti.
2007- 2008: Participare ca expert evaluator la sesiunea de evaluare a proiectelor educative cuprinse în Calendarul anual al activităților educative MEC, Vatra Dornei.
2008: Formare de formatori Intel Teach. Acreditat Master Teacher în programul Intel Education.
2008: Selectată de Agenția Națională Socrates ca evaluator proiecte Leonardo.
2008: Stagiu de formare formatori TICE, CAVILAM Vichy –Franța.
2008 : Curs CIO ISE Dimensiunea de gen în educație pe platforma Institutului de Științe ale Educației http://training.ise.ro
2008- 2009: Participare ca expert evaluator la sesiunea de evaluare a proiectelor educative cuprinse în Calendarul anual al activităților educative MEC, Vatra Dornei.
2009-2010: Curs CIO ISE Moodle pe platforma Institutului de Științe ale Educației http://training.ise.ro
2009: Certificare lingvistică DALF C2. Diplomă DALF C2 (cunoaşterea la nivel nativ limbii franceze).
2009: Participare la reuniunea de proiect POSDRU Intel Teach Bran.
2009- 2010: Formator naţional și evaluator în cadrul programului POS DRU Instruirea in societatea cunoaşterii. Iulie-octombrie 2009: formarea grupei 1. Portal Grant http://www.bifsegrantsiveco.ro. Blogul grupei 1: http://ccdbranesti.21classes.com/. Wiki grupa 1: http://ccdbranesti.wik.is. Noiembrie 2009- februarie 2010: formarea grupei 2. Blog grupa 2: http://branesti2.21classes.com.Wiki grupa 2: http://intelteachbranesti.wikispaces.com
2010: Stage de formation professorale en didactique du FLE. Institut Français de Bucarest, 100 de ore de formare: evaluare inițială (test de plasament), observare, formare metodologică și pedagogică, predare, evaluare continuă.
2010-2011: Formarea evaluatorilor externi în cadrul proiectului strategic Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, susținut de ARACIP Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU Educaţie mai bună pentru toţi, ID 53330.
2010-2011: Stagiu de formare pentru acreditare evaluare DELF Institutul Francez din București. Examinator și evaluator DELF.
2010-2011: Evaluator în proiectul POS DRU Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, Casa Corpului Didactic Ilfov.
2011-2012: Stagiu de formare de formatori în proiectul POS DRU Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii, ID 62536, derulat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
2012-2013: Formator național în cadrul proiectului Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”. Modul 1: Abilitare curriculară. Modul 2: Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.
2012-2013: Evaluator național în proiectul strategic POSDRU/87/1.3/S/62771 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice pe platforma http://franceza-fse.edu.ro/. Participare la toate reuniunile de proiect.
2014: Reabilitare ca evaluator DELF, Insitutul Francez din Bucuresti.

PARTICIPARE LA PROIECTE NAȚIONALE, EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

1. Coordonări şi participări la proiecte naţionale
2. Coordonări şi participări la proiecte internaţionale

Burse de mobilitate finanţate din surse internaţionale

a. Burse în programe europene:
Comenius 2.2.1, mobilitate profesori limbi străine, programul Socrates:
– 2000 Toulon;
– 2004 Besançon
– 2008 Montpellier – Franța;
– 1998 – bursa Arion, Comment devenir enseignant, IUFM de Valence- Franta.
2003 bursă de mobilitate în programul Leonardo da Vinci 2003 Anglia, Cambridge, Primrose Publishing;

b. Burse acordate de Ambasada Franței:
– 1997 Bursă de studii in cadrul masterului în Științele Limbajului; 2006: Centrul de Lingvistica Aplicată Besançon;

Proiecte europene:
1. 1997- 1998: Coordonatoare proiect Tineret pentru Europa (Împreună pentru o Europă Unită). Schimb de Tineret la Bially Bor în Polonia.
2. 1998-1999: Coordonatoare proiect Tineret pentru Europa Schimb de Tineret România-Polonia-Franța la Château Chinon Franța, în parteneriat cu Asociația de Cercetare Pedagogică a Educației Naționale ARAPEN Franța.
3. 2001-2002: Coordonatoare proiect Comenius 1 De la oral la scris pentru formarea cetățeanului european. Parteneriat Italia, România, Spania, Franța.
4. 2003: Coordonatoare proiect Mobilități Leonardo. Partener: Primerose Publishing, Cambridge Anglia.
5. 2005-2007: Membră în echipa de proiect pilot Leonardo da Vinci Di Scola. Parteneriat: Italia, Grecia, România.
6. 2008: Participare la proiectul Grundtvig educația adulților, coordonator Asociația REPERE
7. 2011- 2013: Membră în echipa de proiect Comenius Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education lbi.ro/teachinginnovatively/Participare la reuniunea de proiect din 2012 Suedia.
Proiecte interdisciplinare internaționale:
– 2005-2006: Coordonatoare proiect colaborativ online La route du savoir.
– 2006-2007: Coordonatoare proiect on line Francophonie 2006- 2007.
– 2006-2007: Membră în echipa de proiect interdisciplinar Mathématiques sans frontières.

Proiecte naționale de reformă a învățământului preuniversitar:
– 2003: Proiectul CDI in mediul rural defavorizat. Proiectul a cuprins crearea centrelor de formare și comunicare în mediul rural defavorizat.

Evaluator:
2007- 2009: evaluator proiecte educaționale MEC
2008: Evaluator Leonardo.
2010: Acreditat evaluator extern ARACIP.
2010 : Evaluator în proiectul POS DRU Instruirea în societatea cunoaşterii
2010-2013: Evaluator în proiectul Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice

 PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

2004: Conferinţa pentru diseminarea informaţiilor privind obiectivele sistemelor de educaţie și formare profesională în Europa, organizată de MEC și Agenţia Naţionala Socrates, cu sprijinul Comisiei Europene, Sinaia.
2006: Conferinţa Naţională de Educaţia Adulţilor Formatorul pentru adulţi: statut, roluri, competențe, provocări, organizată de IREA Institutul Român de Educaţia Adulţilor Timișoara.
2007: Simpozionul interjudetean Théorie et pratique en français, organizat de ARPF Asociația Română a profesorilor de Limba Franceză, Vîlcea.
2007: Conferinţa internaţională Tendinţe actuale în predarea geografiei. Contemporary trends in teaching and Learning Geography. Cluj-Napoca.
2007: Colocviul internațional La francophonie et la nouvelle identité européenne, Journées de la Francophonie, XIIe editions, Iași.
2008: Congresul Mondial al CIEF – Centre International d’Etudes Francophones, Limoges- Franţa.
2008: Simpozionul interjudetean Théorie et pratique en français, organizat de ARPF Asociația Română a profesorilor de Limba Franceză, Vîlcea.
2008: Conferința EDUCAŢIA AZI, Conferinţă Naţională, organizată de Academia de Studii Economice, DPPD Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
2008: Simpozionul Internaţional Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente, organizat de CNFP și Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei Bucureşti, mai 2008.
2008: Seminarul Internațional al Egalităţii de Şanse organizat de Universitatea Dimitrie Cantemir din Bucureşti, decembrie 2008.
2009: Conferința internaţională Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field, organizată de DPPD, Universitatea Politehnica București.
2010: Conferința regională a proiectului de grant finanțat din Fondul Social European OS DRU 19/1.3/G/16455: Modalități de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaștere în regiunea B- IF, Ilfov, organizată de SIVECO S.A.
2011: Sesiunea internațională de comunicări științifice Criză. Schimbare. Educație, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice București.
2010: Reuniunea anuală și lucrările Comisei Naționale de Cercetare și Inovare în Didactică CRID – ARPFF (Asociația Romană a Profesorilor de Limba Franceză, Sibiu.
2011: Conferința internațională Modernitate și competitivitate în educație, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea Politehnica București.
2011: Conferința Regională AUF Europa Centrală și de Est, organizată de Agenția Universitară pentru Francofonie.
2011: Conferinţa internaţională Teachers for the Knowledge Society (closing conference of a two years EU project: Training the MST Teachers through a Master Program for the Knowledge Society), organizată de Universitatea din Ploiești, Romania.
2012: Conferința Nediscriminarii și Egalității de Șanse – NEDES 2012, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Bucureşti.
2012: Sesiunea internațională de comunicări științifice Costurile sociale ale educației vs. costurile ignoranței, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD ASE.
2012: Conferința Internațională Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ed. a VI-a, Universitatea Titu Maiorescu.
2012: Conferința cu participare internațională Education in the Knowledge and Computer-Based Society, București, 9 iunie 2012, Universitatea Spiru Haret.
2013: Conferința Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Universitatea Titu Maiorescu, Mentorat online pentru profesorii debutanți: beneficii și probleme generate de mediul virtual. Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere.
2013: Congresul Internațional Acfas Association Francophone du Savoir, Colloque 643 – Le mentorat: savoir tirer profit de cette richesse durable, Quebec –Canada, 7 mai 2013.
2013: Dezvoltarea unui ghid pentru mentoratul de stagiatură.Universitatea din București. Teza de doctorat.
2014: The International Scientific Conference eLearning and Software for Education, ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT-A PLATFORM FOR CREATIVITY AND INNOVATION IN TEACHER’S TRAINING.
2014: Conferința Naționala cu participare Internațională « Consilierea școlară între provocări și paradigme », Constanța, România, Educația, o profesie bolnava de stres?
2015: Conferința Naționala cu participare Internațională « Consilierea școlară între provocări și paradigme »/ Constanța, România, Psihologia pozitiva în școală. Pentru o școală prietenoasă.
2015: Colloque de l’ARPF Association Roumaine des professeurs de Français, Peut-on créer sa propre approche méthodologique ?